Säkerhetspolicy

Personuppgifter
Formbar hanterar alla personuppgifter på ett korrekt och kontrollerat sätt för att dina uppgifter inte ska kunna läsas av obehöriga. När du anmäler dig hos oss måste du uppge dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I de fall du väljer att betala via faktura eller delbetalning måste du även ange ditt personnummer. Till vårt nyhetsbrev räcker det med namn och e-post. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra transport, betalning och fakturering. Dina personuppgifter måste vi lämna vidare till vår betalningsförmedlare. Du har rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas. Du har alltid rätt att utan någon speciell anledning begära att informationen om dig raderas. Vi följer Personuppgiftslagen PUL och de personuppgifter som lämnas vid köp används endast för att administrera ditt köp. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.